Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sugar, Sugar Christmas (Xmas) Edition

Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(8,715 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Release:
Dec 09, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường.

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(8,715 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Release:
Dec 09, 2011
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường.

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường.

4.3 Rating Star
8,715
Phiếu bầu