Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Chalky 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(181 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Release:
Nov 23, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để vẽ một con đường kết nối với tất cả các ngôi sao và lối ra. Khi bạn bắt đầu vẽ, mọi thứ sẽ biến mất, vì vậy bạn sẽ phải nhớ cấp độ trông như thế nào và tránh các chướng ngại vật.

Sử dụng chuột của bạn để vẽ một con đường kết nối với tất cả các ngôi sao và lối ra. Khi bạn bắt đầu vẽ, mọi thứ sẽ biến mất, vì vậy bạn sẽ phải nhớ cấp độ trông như thế nào và tránh các chướng ngại vật.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(181 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Release:
Nov 23, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để vẽ một con đường kết nối với tất cả các ngôi sao và lối ra. Khi bạn bắt đầu vẽ, mọi thứ sẽ biến mất, vì vậy bạn sẽ phải nhớ cấp độ trông như thế nào và tránh các chướng ngại vật.

Sử dụng chuột của bạn để vẽ một con đường kết nối với tất cả các ngôi sao và lối ra. Khi bạn bắt đầu vẽ, mọi thứ sẽ biến mất, vì vậy bạn sẽ phải nhớ cấp độ trông như thế nào và tránh các chướng ngại vật.

3.2 Rating Star
181
Phiếu bầu