Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Color Balls

Xếp hạng:
Rating Star2.8 / 5(2,251 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đọc các từ trên quả bóng. Bỏ qua màu sắc của từ. Nhấp vào những quả bóng mà từ nói khớp với màu của quả bóng.

Đọc các từ trên quả bóng. Bỏ qua màu sắc của từ. Nhấp vào những quả bóng mà từ nói khớp với màu của quả bóng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Xếp hạng:
Rating Star2.8 / 5(2,251 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Đọc các từ trên quả bóng. Bỏ qua màu sắc của từ. Nhấp vào những quả bóng mà từ nói khớp với màu của quả bóng.

Đọc các từ trên quả bóng. Bỏ qua màu sắc của từ. Nhấp vào những quả bóng mà từ nói khớp với màu của quả bóng.

2.8 Rating Star
2,251
Phiếu bầu