Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cootie's Life

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,217 Phiếu bầu)
Release :
Jan 20, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh trò chơi. Chạy vào và hấp thụ các tế bào nhỏ hơn bạn. Tránh các mối nguy hiểm và không đánh bất kỳ ô nào lớn hơn bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh trò chơi. Chạy vào và hấp thụ các tế bào nhỏ hơn bạn. Tránh các mối nguy hiểm và không đánh bất kỳ ô nào lớn hơn bạn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,217 Phiếu bầu)
Release :
Jan 20, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh trò chơi. Chạy vào và hấp thụ các tế bào nhỏ hơn bạn. Tránh các mối nguy hiểm và không đánh bất kỳ ô nào lớn hơn bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh trò chơi. Chạy vào và hấp thụ các tế bào nhỏ hơn bạn. Tránh các mối nguy hiểm và không đánh bất kỳ ô nào lớn hơn bạn.

3.5 Rating Star
1,217
Phiếu bầu