Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

STRG.SNEK

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(250 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Feb 01, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là khôi phục kết nối bị mất bằng cách sử dụng hết byte dữ liệu!

Di chuyển qua các byte để ăn hết và phát triển. Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ bức tường, chướng ngại vật nào hoặc tệ hơn là cái đuôi của chính bạn!

Một số khu vực trên máy tính sẽ yêu cầu bạn phải có độ dài nhất định mới có thể vượt qua. Cố gắng ăn càng nhiều byte dữ liệu càng tốt để đi đến những địa điểm mới và khó hiểu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để xoay. Nhấn và giữ Space để tăng tốc. Mục tiêu của bạn là khôi phục kết nối bị mất bằng cách sử dụng hết byte dữ liệu!

Di chuyển qua các byte để ăn chúng và phát triển. Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ bức tường, chướng ngại vật hoặc cái đuôi nào của chính mình! Đó là một hành trình dài và khó khăn thông qua luồng dữ liệu, nhưng sẽ có những điểm kiểm tra trên đường đi. Di chuyển vào các hình chữ nhật màu trắng nhấp nháy để lưu tiến trình của bạn.

Một số khu vực của máy tính yêu cầu bạn phải có độ dài nhất định mới có thể vượt qua. Ăn càng nhiều byte dữ liệu càng tốt để vào những địa điểm mới và khó hiểu.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(250 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Feb 01, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là khôi phục kết nối bị mất bằng cách sử dụng hết byte dữ liệu!

Di chuyển qua các byte để ăn hết và phát triển. Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ bức tường, chướng ngại vật nào hoặc tệ hơn là cái đuôi của chính bạn!

Một số khu vực trên máy tính sẽ yêu cầu bạn phải có độ dài nhất định mới có thể vượt qua. Cố gắng ăn càng nhiều byte dữ liệu càng tốt để đi đến những địa điểm mới và khó hiểu.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để xoay. Nhấn và giữ Space để tăng tốc. Mục tiêu của bạn là khôi phục kết nối bị mất bằng cách sử dụng hết byte dữ liệu!

Di chuyển qua các byte để ăn chúng và phát triển. Hãy chắc chắn rằng bạn không đụng phải bất kỳ bức tường, chướng ngại vật hoặc cái đuôi nào của chính mình! Đó là một hành trình dài và khó khăn thông qua luồng dữ liệu, nhưng sẽ có những điểm kiểm tra trên đường đi. Di chuyển vào các hình chữ nhật màu trắng nhấp nháy để lưu tiến trình của bạn.

Một số khu vực của máy tính yêu cầu bạn phải có độ dài nhất định mới có thể vượt qua. Ăn càng nhiều byte dữ liệu càng tốt để vào những địa điểm mới và khó hiểu.

4.5 Rating Star
250
Phiếu bầu