Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dolphin Olympics 2

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(52,531 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 03, 2024
Release:
Nov 16, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển chú cá heo của bạn. Bơi về phía trước với mũi tên hướng lên để nhảy ra khỏi nước. Thực hiện các thủ thuật khi bạn đang ở trên không bằng các mũi tên trái, phải và xuống. Hạ cánh xuống nước để thực hiện một lối vào đẹp mắt và tăng tốc độ! Xây dựng tốc độ của bạn và kết hợp nhiều thủ thuật để kiếm điểm. Bạn có hai phút để kiếm càng nhiều càng tốt. Chúc may mắn!

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển chú cá heo của bạn. Bơi về phía trước với mũi tên hướng lên để nhảy ra khỏi nước. Thực hiện các thủ thuật khi bạn đang ở trên không bằng các mũi tên trái, phải và xuống. Hạ cánh xuống nước để thực hiện một lối vào đẹp mắt và tăng tốc độ! Xây dựng tốc độ của bạn và kết hợp nhiều thủ thuật để kiếm điểm. Bạn có hai phút để kiếm càng nhiều càng tốt. Chúc may mắn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(52,531 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 03, 2024
Release:
Nov 16, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển chú cá heo của bạn. Bơi về phía trước với mũi tên hướng lên để nhảy ra khỏi nước. Thực hiện các thủ thuật khi bạn đang ở trên không bằng các mũi tên trái, phải và xuống. Hạ cánh xuống nước để thực hiện một lối vào đẹp mắt và tăng tốc độ! Xây dựng tốc độ của bạn và kết hợp nhiều thủ thuật để kiếm điểm. Bạn có hai phút để kiếm càng nhiều càng tốt. Chúc may mắn!

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển chú cá heo của bạn. Bơi về phía trước với mũi tên hướng lên để nhảy ra khỏi nước. Thực hiện các thủ thuật khi bạn đang ở trên không bằng các mũi tên trái, phải và xuống. Hạ cánh xuống nước để thực hiện một lối vào đẹp mắt và tăng tốc độ! Xây dựng tốc độ của bạn và kết hợp nhiều thủ thuật để kiếm điểm. Bạn có hai phút để kiếm càng nhiều càng tốt. Chúc may mắn!

4.5 Rating Star
52,531
Phiếu bầu