Domino Dash

Hướng dẫn

Nhấn vào đây để đặt một domino trên bảng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc cuộn chuột để xoay nó. Mục tiêu của bạn là đánh đổ tất cả các quân cờ domino đăng quang trong cấp độ. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn nút phát hoặc nhấn phím Space để kích hoạt ngón tay và bắt đầu phản ứng dây chuyền.

Sử dụng domino của bạn một cách khôn ngoan, bởi vì bạn chỉ có một số giới hạn cho mỗi cấp độ. Để loại bỏ quân cờ domino bạn đã đặt, hãy che nó bằng quân cờ domino trong suốt của bạn và nhấp vào quân cờ đó.

Nhấn vào đây để đặt một domino trên bảng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc cuộn chuột để xoay nó. Mục tiêu của bạn là đánh đổ tất cả các quân cờ domino đăng quang trong cấp độ. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn nút phát hoặc nhấn phím Space để kích hoạt ngón tay và bắt đầu phản ứng dây chuyền.

Sử dụng domino của bạn một cách khôn ngoan, bởi vì bạn chỉ có một số giới hạn cho mỗi cấp độ. Để loại bỏ quân cờ domino bạn đã đặt, hãy che nó bằng quân cờ domino trong suốt của bạn và nhấp vào quân cờ đó.

Các phiên bản khác của Dominoes là gì?

  • Dominoes: Chơi các ô của bạn trước khi bạn bị chặn bởi các bot trong trò chơi domino. Chơi một trò chơi cổ điển hoặc thể hiện kỹ năng số học của bạn với All-Five.
  • Falling Dominoes: Sụp Đổ Domino tại Trò Chơi Toán Học Hay: Đặt quân domino của bạn một cách cẩn thận, sau đó làm đổ chúng và nhấn vào nút lớn màu đỏ. Bạn có thể vượt qua tất cả các chướng ngại vật?
3.8 Rating Star
17,802
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào đây để đặt một domino trên bảng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc cuộn chuột để xoay nó. Mục tiêu của bạn là đánh đổ tất cả các quân cờ domino đăng quang trong cấp độ. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn nút phát hoặc nhấn phím Space để kích hoạt ngón tay và bắt đầu phản ứng dây chuyền.

Sử dụng domino của bạn một cách khôn ngoan, bởi vì bạn chỉ có một số giới hạn cho mỗi cấp độ. Để loại bỏ quân cờ domino bạn đã đặt, hãy che nó bằng quân cờ domino trong suốt của bạn và nhấp vào quân cờ đó.

Các phiên bản khác của Dominoes là gì?

  • Dominoes: Chơi các ô của bạn trước khi bạn bị chặn bởi các bot trong trò chơi domino. Chơi một trò chơi cổ điển hoặc thể hiện kỹ năng số học của bạn với All-Five.
  • Falling Dominoes: Sụp Đổ Domino tại Trò Chơi Toán Học Hay: Đặt quân domino của bạn một cách cẩn thận, sau đó làm đổ chúng và nhấn vào nút lớn màu đỏ. Bạn có thể vượt qua tất cả các chướng ngại vật?

Nhấn vào đây để đặt một domino trên bảng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc cuộn chuột để xoay nó. Mục tiêu của bạn là đánh đổ tất cả các quân cờ domino đăng quang trong cấp độ. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn nút phát hoặc nhấn phím Space để kích hoạt ngón tay và bắt đầu phản ứng dây chuyền.

Sử dụng domino của bạn một cách khôn ngoan, bởi vì bạn chỉ có một số giới hạn cho mỗi cấp độ. Để loại bỏ quân cờ domino bạn đã đặt, hãy che nó bằng quân cờ domino trong suốt của bạn và nhấp vào quân cờ đó.

3.8 Rating Star
17,802
Phiếu bầu