Elemental Cubed

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đèn để làm cho cây cột vươn lên cấp độ tiếp theo!

Đôi khi, bạn sẽ cần sử dụng các yếu tố để giúp bạn đạt được điều đó. Lăn lên trên một viên gạch màu cam có hình dạng nguyên tố sẽ giúp bạn hạ thấp các bệ để thu thập ánh sáng.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các quả cầu ánh sáng để kích hoạt cây cột màu trắng và lăn lên đó.

Bạn sẽ cần khớp các phần tử bên dưới mỗi quả cầu ánh sáng. Lăn lên trên một ô màu cam có hình nguyên tố để đóng dấu nguyên tố đó lên khối lập phương của bạn. Sau đó cuộn bên cạnh ô màu tím có phần tử phù hợp với phần tử đó hướng lên trên. Thao tác này sẽ hạ ô đó xuống và cho phép bạn thu thập quả cầu ánh sáng.

4.3 Rating Star
320
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các đèn để làm cho cây cột vươn lên cấp độ tiếp theo!

Đôi khi, bạn sẽ cần sử dụng các yếu tố để giúp bạn đạt được điều đó. Lăn lên trên một viên gạch màu cam có hình dạng nguyên tố sẽ giúp bạn hạ thấp các bệ để thu thập ánh sáng.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các quả cầu ánh sáng để kích hoạt cây cột màu trắng và lăn lên đó.

Bạn sẽ cần khớp các phần tử bên dưới mỗi quả cầu ánh sáng. Lăn lên trên một ô màu cam có hình nguyên tố để đóng dấu nguyên tố đó lên khối lập phương của bạn. Sau đó cuộn bên cạnh ô màu tím có phần tử phù hợp với phần tử đó hướng lên trên. Thao tác này sẽ hạ ô đó xuống và cho phép bạn thu thập quả cầu ánh sáng.

4.3 Rating Star
320
Phiếu bầu