Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Escape Kid

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(4,749 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng Mũi tên trên màn hình để di chuyển và nhấn A để nhảy. Mỗi cấp độ có một quả cầu lửa và một mục tiêu. Bắn trúng mục tiêu để mở lối ra, nhưng bạn cũng sẽ kích hoạt bức tường áp sát bạn. Thoát trước khi nó đến quá gần!

Để ném quả cầu lửa, hãy nhấn nút X khi bạn đang đứng gần nó. Quả bóng sẽ bật ra khỏi gương, vì vậy bạn cần xoay chúng để quả cầu lửa hạ cánh đúng chỗ. Nhấn X khi bạn ở gần gương để xoay gương 90 độ.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể tạo một bản sao của chính mình bằng cách nhấn B. Sau đó, bạn có thể sử dụng bản sao của mình làm bệ để nhảy lên. Cảnh giác với những con quái vật trên mặt đất và trốn thoát!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Mỗi cấp độ có một quả cầu lửa và một mục tiêu. Bắn trúng mục tiêu để mở lối ra, nhưng bạn cũng sẽ kích hoạt bức tường áp sát bạn. Thoát trước khi nó đến quá gần!

Để ném quả cầu lửa, nhấn Z khi bạn đang đứng gần nó. Quả bóng sẽ bật ra khỏi gương, vì vậy bạn cần xoay chúng để quả cầu lửa hạ cánh đúng chỗ. Nhấn Z khi bạn ở gần gương để xoay gương 90 độ.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể tạo một bản sao của chính mình bằng cách nhấn X. Sau đó, bạn có thể sử dụng bản sao của mình làm nền tảng để nhảy lên. Cảnh giác với những con quái vật trên mặt đất và trốn thoát!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 22, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(4,749 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng Mũi tên trên màn hình để di chuyển và nhấn A để nhảy. Mỗi cấp độ có một quả cầu lửa và một mục tiêu. Bắn trúng mục tiêu để mở lối ra, nhưng bạn cũng sẽ kích hoạt bức tường áp sát bạn. Thoát trước khi nó đến quá gần!

Để ném quả cầu lửa, hãy nhấn nút X khi bạn đang đứng gần nó. Quả bóng sẽ bật ra khỏi gương, vì vậy bạn cần xoay chúng để quả cầu lửa hạ cánh đúng chỗ. Nhấn X khi bạn ở gần gương để xoay gương 90 độ.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể tạo một bản sao của chính mình bằng cách nhấn B. Sau đó, bạn có thể sử dụng bản sao của mình làm bệ để nhảy lên. Cảnh giác với những con quái vật trên mặt đất và trốn thoát!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Mỗi cấp độ có một quả cầu lửa và một mục tiêu. Bắn trúng mục tiêu để mở lối ra, nhưng bạn cũng sẽ kích hoạt bức tường áp sát bạn. Thoát trước khi nó đến quá gần!

Để ném quả cầu lửa, nhấn Z khi bạn đang đứng gần nó. Quả bóng sẽ bật ra khỏi gương, vì vậy bạn cần xoay chúng để quả cầu lửa hạ cánh đúng chỗ. Nhấn Z khi bạn ở gần gương để xoay gương 90 độ.

Ở các cấp độ sau, bạn có thể tạo một bản sao của chính mình bằng cách nhấn X. Sau đó, bạn có thể sử dụng bản sao của mình làm nền tảng để nhảy lên. Cảnh giác với những con quái vật trên mặt đất và trốn thoát!

3.8 Rating Star
4,749
Phiếu bầu