Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Field Separation

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star2.6 / 5(290 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trỏ và kích chuột để dựng hàng rào ngăn cách mảnh đất thành những ô vuông hình chữ nhật. Mỗi cánh đồng hình chữ nhật phải chứa đúng một ngôi nhà và diện tích của cánh đồng phải khớp với số trên ngôi nhà.

MẸO: Trò chơi này rất nhạy cảm và nếu bạn không nhấp vào đúng vị trí cần đặt hàng rào, trò chơi có thể tạo ra các hàng rào bổ sung mà bạn cần phải gỡ xuống. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã giải được câu đố nhưng nó không mang lại cho bạn tín dụng, thì bạn cũng có thể đang thiếu một số hàng rào.

Trỏ và kích chuột để dựng hàng rào ngăn cách mảnh đất thành những ô vuông hình chữ nhật. Mỗi cánh đồng hình chữ nhật phải chứa đúng một ngôi nhà và diện tích của cánh đồng phải khớp với số trên ngôi nhà.

MẸO: Trò chơi này rất nhạy cảm và nếu bạn không nhấp vào đúng vị trí cần đặt hàng rào, trò chơi có thể tạo ra các hàng rào bổ sung mà bạn cần phải gỡ xuống. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã giải được câu đố nhưng nó không mang lại cho bạn tín dụng, thì bạn cũng có thể đang thiếu một số hàng rào.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star2.6 / 5(290 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trỏ và kích chuột để dựng hàng rào ngăn cách mảnh đất thành những ô vuông hình chữ nhật. Mỗi cánh đồng hình chữ nhật phải chứa đúng một ngôi nhà và diện tích của cánh đồng phải khớp với số trên ngôi nhà.

MẸO: Trò chơi này rất nhạy cảm và nếu bạn không nhấp vào đúng vị trí cần đặt hàng rào, trò chơi có thể tạo ra các hàng rào bổ sung mà bạn cần phải gỡ xuống. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã giải được câu đố nhưng nó không mang lại cho bạn tín dụng, thì bạn cũng có thể đang thiếu một số hàng rào.

Trỏ và kích chuột để dựng hàng rào ngăn cách mảnh đất thành những ô vuông hình chữ nhật. Mỗi cánh đồng hình chữ nhật phải chứa đúng một ngôi nhà và diện tích của cánh đồng phải khớp với số trên ngôi nhà.

MẸO: Trò chơi này rất nhạy cảm và nếu bạn không nhấp vào đúng vị trí cần đặt hàng rào, trò chơi có thể tạo ra các hàng rào bổ sung mà bạn cần phải gỡ xuống. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã giải được câu đố nhưng nó không mang lại cho bạn tín dụng, thì bạn cũng có thể đang thiếu một số hàng rào.

2.6 Rating Star
290
Phiếu bầu