Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Flags Maniac

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(7,686 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Giải phóng:
Jan 31, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Nhấp vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(7,686 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Giải phóng:
Jan 31, 2022
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Nhấp vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

4.6 Rating Star
7,686
Phiếu bầu