Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Snappy Maps: Australia

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,515 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 04, 2022
Release:
Oct 22, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và giữ vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhấc ngón tay của bạn để đặt nó. Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

Nhấp và giữ chuột trái vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhả nút chuột để đặt nó.

Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,515 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 04, 2022
Release:
Oct 22, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và giữ vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhấc ngón tay của bạn để đặt nó. Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

Nhấp và giữ chuột trái vào một mảnh ghép để nhặt nó lên, sau đó kéo nó đến đúng vị trí trên bản đồ. Nhả nút chuột để đặt nó.

Nếu nó đủ gần với đúng vị trí, mảnh ghép sẽ khớp vào đúng vị trí.

4.6 Rating Star
1,515
Phiếu bầu