Flobbles

Hướng dẫn

Sử dụng các phím A và D hoặc các phím mũi tên để lăn viên bi màu đỏ quanh màn hình để chạy vào và thả các viên bi khác.

Sử dụng các phím A và D hoặc các phím mũi tên để lăn viên bi màu đỏ quanh màn hình để chạy vào và thả các viên bi khác.

3.9 Rating Star
435
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím A và D hoặc các phím mũi tên để lăn viên bi màu đỏ quanh màn hình để chạy vào và thả các viên bi khác.

Sử dụng các phím A và D hoặc các phím mũi tên để lăn viên bi màu đỏ quanh màn hình để chạy vào và thả các viên bi khác.

3.9 Rating Star
435
Phiếu bầu