Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

For the King

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(22,770 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Nov 23, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng lực lượng của bạn để đánh bại vua địch! Nhấp vào một đơn vị để chọn nó, sau đó nhấp vào ô được đánh dấu để di chuyển nó đến đó. Nếu một đơn vị đứng cạnh kẻ thù, bạn sẽ thấy biểu tượng thanh kiếm màu xanh lam trên kẻ thù. Nhấn vào đó để tấn công nó. Đánh bại vua của kẻ thù và ngăn chặn thế lực Bóng tối!

Sử dụng lực lượng của bạn để đánh bại vua địch! Nhấp vào một đơn vị để chọn nó, sau đó nhấp vào ô được đánh dấu để di chuyển nó đến đó. Nếu một đơn vị đứng cạnh kẻ thù, bạn sẽ thấy biểu tượng thanh kiếm màu xanh lam trên kẻ thù. Nhấn vào đó để tấn công nó. Đánh bại vua của kẻ thù và ngăn chặn thế lực Bóng tối!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(22,770 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Nov 23, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng lực lượng của bạn để đánh bại vua địch! Nhấp vào một đơn vị để chọn nó, sau đó nhấp vào ô được đánh dấu để di chuyển nó đến đó. Nếu một đơn vị đứng cạnh kẻ thù, bạn sẽ thấy biểu tượng thanh kiếm màu xanh lam trên kẻ thù. Nhấn vào đó để tấn công nó. Đánh bại vua của kẻ thù và ngăn chặn thế lực Bóng tối!

Sử dụng lực lượng của bạn để đánh bại vua địch! Nhấp vào một đơn vị để chọn nó, sau đó nhấp vào ô được đánh dấu để di chuyển nó đến đó. Nếu một đơn vị đứng cạnh kẻ thù, bạn sẽ thấy biểu tượng thanh kiếm màu xanh lam trên kẻ thù. Nhấn vào đó để tấn công nó. Đánh bại vua của kẻ thù và ngăn chặn thế lực Bóng tối!

4.5 Rating Star
22,770
Phiếu bầu