Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pre-Civilization Bronze Age

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(175,489 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Apr 30, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trò chơi này thực sự rất hay, nhưng thực sự rất khó nếu bạn không biết mình đang làm gì! Hãy chắc chắn rằng bạn chơi qua hướng dẫn để bạn biết cách chơi. Mục tiêu của bạn là phát triển nền văn minh của mình, giữ cho nó an toàn và xây dựng một kỳ quan thế giới. Nếu bạn không biết phải làm gì, hãy thử bắt đầu một trò chơi mới với độ khó dễ nhất. Nó vẫn không dễ dàng như vậy!

Bạn cần phân công người của mình vào một số nhiệm vụ khác nhau: trồng trọt, phòng thủ, chăn cừu, câu cá, khai thác mỏ và nghiên cứu. Chỉ định mọi người trồng trọt, chăn cừu và đánh cá để nuôi sống người dân của bạn và tăng dân số của bạn. Chỉ định mọi người nghiên cứu công nghệ để nhận tiền thưởng và các tòa nhà mới. Chỉ định người khai thác để xây dựng các tòa nhà mang lại cho bạn thêm tiền thưởng. Đảm bảo rằng bạn cũng có đủ người bảo vệ thị trấn của mình (luôn đảm bảo rằng con số bên cạnh hộp sọ có màu đen). Nhấn nút [+] bên cạnh một công việc để chỉ định một trong những người bảo vệ của bạn thực hiện công việc đó hoặc nhấn nút [-] để loại bỏ một công nhân và biến họ thành người bảo vệ.

Bạn sẽ phải chơi có chiến lược nếu muốn tồn tại đủ lâu để xây dựng kỳ quan của mình! Nếu bạn đánh bại trò chơi ở độ khó dễ, hãy thử một trong những độ khó khó hơn! Nếu bạn có thể đánh bại nó trên Deity, bạn là một bậc thầy văn minh thực sự!

Trò chơi này thực sự rất hay, nhưng thực sự rất khó nếu bạn không biết mình đang làm gì! Hãy chắc chắn rằng bạn chơi qua hướng dẫn để bạn biết cách chơi. Mục tiêu của bạn là phát triển nền văn minh của mình, giữ cho nó an toàn và xây dựng một kỳ quan thế giới. Nếu bạn không biết phải làm gì, hãy thử bắt đầu một trò chơi mới với độ khó dễ nhất. Nó vẫn không dễ dàng như vậy!

Bạn cần phân công người của mình vào một số nhiệm vụ khác nhau: trồng trọt, phòng thủ, chăn cừu, câu cá, khai thác mỏ và nghiên cứu. Chỉ định mọi người trồng trọt, chăn cừu và đánh cá để nuôi sống người dân của bạn và tăng dân số của bạn. Chỉ định mọi người nghiên cứu công nghệ để nhận tiền thưởng và các tòa nhà mới. Chỉ định người khai thác để xây dựng các tòa nhà mang lại cho bạn thêm tiền thưởng. Đảm bảo rằng bạn cũng có đủ người bảo vệ thị trấn của mình (luôn đảm bảo rằng con số bên cạnh hộp sọ có màu đen). Nhấn nút [+] bên cạnh một công việc để chỉ định một trong những người bảo vệ của bạn thực hiện công việc đó hoặc nhấn nút [-] để loại bỏ một công nhân và biến họ thành người bảo vệ.

Bạn sẽ phải chơi có chiến lược nếu muốn tồn tại đủ lâu để xây dựng kỳ quan của mình! Nếu bạn đánh bại trò chơi ở độ khó dễ, hãy thử một trong những độ khó khó hơn! Nếu bạn có thể đánh bại nó trên Deity, bạn là một bậc thầy văn minh thực sự!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(175,489 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Apr 30, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trò chơi này thực sự rất hay, nhưng thực sự rất khó nếu bạn không biết mình đang làm gì! Hãy chắc chắn rằng bạn chơi qua hướng dẫn để bạn biết cách chơi. Mục tiêu của bạn là phát triển nền văn minh của mình, giữ cho nó an toàn và xây dựng một kỳ quan thế giới. Nếu bạn không biết phải làm gì, hãy thử bắt đầu một trò chơi mới với độ khó dễ nhất. Nó vẫn không dễ dàng như vậy!

Bạn cần phân công người của mình vào một số nhiệm vụ khác nhau: trồng trọt, phòng thủ, chăn cừu, câu cá, khai thác mỏ và nghiên cứu. Chỉ định mọi người trồng trọt, chăn cừu và đánh cá để nuôi sống người dân của bạn và tăng dân số của bạn. Chỉ định mọi người nghiên cứu công nghệ để nhận tiền thưởng và các tòa nhà mới. Chỉ định người khai thác để xây dựng các tòa nhà mang lại cho bạn thêm tiền thưởng. Đảm bảo rằng bạn cũng có đủ người bảo vệ thị trấn của mình (luôn đảm bảo rằng con số bên cạnh hộp sọ có màu đen). Nhấn nút [+] bên cạnh một công việc để chỉ định một trong những người bảo vệ của bạn thực hiện công việc đó hoặc nhấn nút [-] để loại bỏ một công nhân và biến họ thành người bảo vệ.

Bạn sẽ phải chơi có chiến lược nếu muốn tồn tại đủ lâu để xây dựng kỳ quan của mình! Nếu bạn đánh bại trò chơi ở độ khó dễ, hãy thử một trong những độ khó khó hơn! Nếu bạn có thể đánh bại nó trên Deity, bạn là một bậc thầy văn minh thực sự!

Trò chơi này thực sự rất hay, nhưng thực sự rất khó nếu bạn không biết mình đang làm gì! Hãy chắc chắn rằng bạn chơi qua hướng dẫn để bạn biết cách chơi. Mục tiêu của bạn là phát triển nền văn minh của mình, giữ cho nó an toàn và xây dựng một kỳ quan thế giới. Nếu bạn không biết phải làm gì, hãy thử bắt đầu một trò chơi mới với độ khó dễ nhất. Nó vẫn không dễ dàng như vậy!

Bạn cần phân công người của mình vào một số nhiệm vụ khác nhau: trồng trọt, phòng thủ, chăn cừu, câu cá, khai thác mỏ và nghiên cứu. Chỉ định mọi người trồng trọt, chăn cừu và đánh cá để nuôi sống người dân của bạn và tăng dân số của bạn. Chỉ định mọi người nghiên cứu công nghệ để nhận tiền thưởng và các tòa nhà mới. Chỉ định người khai thác để xây dựng các tòa nhà mang lại cho bạn thêm tiền thưởng. Đảm bảo rằng bạn cũng có đủ người bảo vệ thị trấn của mình (luôn đảm bảo rằng con số bên cạnh hộp sọ có màu đen). Nhấn nút [+] bên cạnh một công việc để chỉ định một trong những người bảo vệ của bạn thực hiện công việc đó hoặc nhấn nút [-] để loại bỏ một công nhân và biến họ thành người bảo vệ.

Bạn sẽ phải chơi có chiến lược nếu muốn tồn tại đủ lâu để xây dựng kỳ quan của mình! Nếu bạn đánh bại trò chơi ở độ khó dễ, hãy thử một trong những độ khó khó hơn! Nếu bạn có thể đánh bại nó trên Deity, bạn là một bậc thầy văn minh thực sự!

4.5 Rating Star
175,489
Phiếu bầu