Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravity Grid

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,150 Phiếu bầu)
Release :
Jan 01, 1999

Hướng dẫn

Mục tiêu là nhóm các ô vuông cùng màu lại với nhau để làm cho chúng biến mất. Để thực hiện việc này, nhấp vào các mũi tên để nghiêng hoặc lật lưới.

Mục tiêu là nhóm các ô vuông cùng màu lại với nhau để làm cho chúng biến mất. Để thực hiện việc này, nhấp vào các mũi tên để nghiêng hoặc lật lưới.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,150 Phiếu bầu)
Release :
Jan 01, 1999

Hướng dẫn

Mục tiêu là nhóm các ô vuông cùng màu lại với nhau để làm cho chúng biến mất. Để thực hiện việc này, nhấp vào các mũi tên để nghiêng hoặc lật lưới.

Mục tiêu là nhóm các ô vuông cùng màu lại với nhau để làm cho chúng biến mất. Để thực hiện việc này, nhấp vào các mũi tên để nghiêng hoặc lật lưới.

3.5 Rating Star
1,150
Phiếu bầu