Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slide and Fall

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(354 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 01, 2023
Release:
Apr 19, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một mũi tên ở bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

Nhấp vào một mũi tên trong bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(354 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jun 01, 2023
Release:
Apr 19, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một mũi tên ở bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

Nhấp vào một mũi tên trong bất kỳ hàng nào để di chuyển các khối theo hướng đó. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng rơi xuống đáy!

Nếu quả bóng ở rìa, bạn có thể di chuyển nó ở cùng hàng để đẩy nó sang đầu hàng đối diện.

Bạn chỉ có một số lượng di chuyển hạn chế.

3.6 Rating Star
354
Phiếu bầu