Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Green Leprechauns

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(2,693 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Trong trò chơi này sẽ có một khu vực 10 x 10. Bạn cần đặt yêu tinh trong khu vực để biến toàn bộ khu vực thành màu xanh. Khi bạn đặt một con yêu tinh vào, nó sẽ biến tất cả các khối mà nó có thể nhìn thấy thành màu xanh lục. Yêu tinh có thể nhìn thấy tất cả các khối trên cùng một hàng hoặc cột, nhưng nó không thể nhìn xuyên qua các lá giả.

Một số shamrock có số trên đó và bạn cần đặt chính xác số yêu tinh bên cạnh những shamrock đó. Nếu không có số nào trên shamrocks, thì bạn có thể đặt bất kỳ số lượng yêu tinh nào bên cạnh chúng. Một quy tắc khác là hai yêu tinh không được nhìn thấy nhau. Bạn hoàn thành trò chơi càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Trong trò chơi này sẽ có một khu vực 10 x 10. Bạn cần đặt yêu tinh trong khu vực để biến toàn bộ khu vực thành màu xanh. Khi bạn đặt một con yêu tinh vào, nó sẽ biến tất cả các khối mà nó có thể nhìn thấy thành màu xanh lục. Yêu tinh có thể nhìn thấy tất cả các khối trên cùng một hàng hoặc cột, nhưng nó không thể nhìn xuyên qua các lá giả.

Một số shamrock có số trên đó và bạn cần đặt chính xác số yêu tinh bên cạnh những shamrock đó. Nếu không có số nào trên shamrocks, thì bạn có thể đặt bất kỳ số lượng yêu tinh nào bên cạnh chúng. Một quy tắc khác là hai yêu tinh không được nhìn thấy nhau. Bạn hoàn thành trò chơi càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(2,693 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Trong trò chơi này sẽ có một khu vực 10 x 10. Bạn cần đặt yêu tinh trong khu vực để biến toàn bộ khu vực thành màu xanh. Khi bạn đặt một con yêu tinh vào, nó sẽ biến tất cả các khối mà nó có thể nhìn thấy thành màu xanh lục. Yêu tinh có thể nhìn thấy tất cả các khối trên cùng một hàng hoặc cột, nhưng nó không thể nhìn xuyên qua các lá giả.

Một số shamrock có số trên đó và bạn cần đặt chính xác số yêu tinh bên cạnh những shamrock đó. Nếu không có số nào trên shamrocks, thì bạn có thể đặt bất kỳ số lượng yêu tinh nào bên cạnh chúng. Một quy tắc khác là hai yêu tinh không được nhìn thấy nhau. Bạn hoàn thành trò chơi càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Trong trò chơi này sẽ có một khu vực 10 x 10. Bạn cần đặt yêu tinh trong khu vực để biến toàn bộ khu vực thành màu xanh. Khi bạn đặt một con yêu tinh vào, nó sẽ biến tất cả các khối mà nó có thể nhìn thấy thành màu xanh lục. Yêu tinh có thể nhìn thấy tất cả các khối trên cùng một hàng hoặc cột, nhưng nó không thể nhìn xuyên qua các lá giả.

Một số shamrock có số trên đó và bạn cần đặt chính xác số yêu tinh bên cạnh những shamrock đó. Nếu không có số nào trên shamrocks, thì bạn có thể đặt bất kỳ số lượng yêu tinh nào bên cạnh chúng. Một quy tắc khác là hai yêu tinh không được nhìn thấy nhau. Bạn hoàn thành trò chơi càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

3.2 Rating Star
2,693
Phiếu bầu