Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Guess Countries: Asia

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(2,713 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 17, 2022
Release:
Sep 14, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Á. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Á. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(2,713 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 17, 2022
Release:
Sep 14, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Á. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Á. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

4.7 Rating Star
2,713
Phiếu bầu