Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hex Blocks

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(8,959 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 08, 2024
Release:
Aug 14, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một mảnh bằng ngón tay của bạn để đặt nó. Ghép tất cả các hình lục giác lại với nhau để đánh bại cấp độ.

Nhấp và kéo một mảnh để đặt nó. Ghép tất cả các hình dạng lại với nhau để đánh bại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(8,959 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 08, 2024
Release:
Aug 14, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một mảnh bằng ngón tay của bạn để đặt nó. Ghép tất cả các hình lục giác lại với nhau để đánh bại cấp độ.

Nhấp và kéo một mảnh để đặt nó. Ghép tất cả các hình dạng lại với nhau để đánh bại cấp độ.

4.6 Rating Star
8,959
Phiếu bầu