Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

HexaShift

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(330 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Sep 22, 2022
Release:
Mar 29, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một dòng hình lục giác để tạo thành một nhóm gồm 3 hoặc nhiều hơn cùng màu. Tạo các nhóm lớn hơn để ghi nhiều điểm hơn.

Kéo một dòng hình lục giác để tạo thành một nhóm gồm 3 hoặc nhiều hơn cùng màu. Tạo các nhóm lớn hơn để ghi nhiều điểm hơn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(330 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Sep 22, 2022
Release:
Mar 29, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo một dòng hình lục giác để tạo thành một nhóm gồm 3 hoặc nhiều hơn cùng màu. Tạo các nhóm lớn hơn để ghi nhiều điểm hơn.

Kéo một dòng hình lục giác để tạo thành một nhóm gồm 3 hoặc nhiều hơn cùng màu. Tạo các nhóm lớn hơn để ghi nhiều điểm hơn.

4.2 Rating Star
330
Phiếu bầu