Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

HexaTurn

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(287 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Giải phóng:
Aug 12, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chặn hình tam giác trước khi nó chạm tới hình vuông màu đen. Mỗi lượt bạn có thể nhấp vào một hình lục giác để xây tường. Sau đó, hình tam giác sẽ di chuyển một khoảng trống về phía hình vuông gần nhất. Bẫy nó trong một khu vực bị chặn hoàn toàn để giành chiến thắng. Ở một số cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn xây hai bức tường trong một lượt bằng cách nhấn nút hình lục giác kép ở góc dưới cùng bên phải.

Chặn hình tam giác trước khi nó chạm tới hình vuông màu đen. Mỗi lượt bạn có thể nhấp vào một hình lục giác để xây tường. Sau đó, hình tam giác sẽ di chuyển một khoảng trống về phía hình vuông gần nhất. Bẫy nó trong một khu vực bị chặn hoàn toàn để giành chiến thắng. Ở một số cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn xây hai bức tường trong một lượt bằng cách nhấn nút hình lục giác kép ở góc dưới cùng bên phải.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(287 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Giải phóng:
Aug 12, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chặn hình tam giác trước khi nó chạm tới hình vuông màu đen. Mỗi lượt bạn có thể nhấp vào một hình lục giác để xây tường. Sau đó, hình tam giác sẽ di chuyển một khoảng trống về phía hình vuông gần nhất. Bẫy nó trong một khu vực bị chặn hoàn toàn để giành chiến thắng. Ở một số cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn xây hai bức tường trong một lượt bằng cách nhấn nút hình lục giác kép ở góc dưới cùng bên phải.

Chặn hình tam giác trước khi nó chạm tới hình vuông màu đen. Mỗi lượt bạn có thể nhấp vào một hình lục giác để xây tường. Sau đó, hình tam giác sẽ di chuyển một khoảng trống về phía hình vuông gần nhất. Bẫy nó trong một khu vực bị chặn hoàn toàn để giành chiến thắng. Ở một số cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn xây hai bức tường trong một lượt bằng cách nhấn nút hình lục giác kép ở góc dưới cùng bên phải.

4.1 Rating Star
287
Phiếu bầu