Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Killer Sudoku

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(434 Phiếu bầu)
Release :
Dec 20, 2022

Hướng dẫn

Chạm vào một ô vuông và nhập số bạn muốn điền vào ô vuông. Giống như Sudoku thông thường, bạn sử dụng các số từ 1-9 trong ô 3x3 trên lưới. Mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần trong một hộp nhưng không thể lặp lại trong cùng một hàng hoặc cột.

Có một thử thách mới và nó liên quan đến một số phép toán! Ở góc trên bên trái, một số ô vuông sẽ có một số và một nhóm ô xung quanh có cùng màu. Khi bạn điền vào các ô vuông, bạn phải đảm bảo rằng các câu trả lời của bạn cộng với số ở góc.

Nếu số bạn nhập có màu đỏ, điều đó có nghĩa là số đó không thuộc về vị trí đó. Nếu số màu đen, điều đó có nghĩa là bạn đặt nó ở đúng nơi!

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào bóng đèn và bạn có thể hiển thị câu trả lời cho một hình vuông nhất định (hoặc hiển thị toàn bộ câu đố!)

Bấm vào một ô vuông và gõ số bạn muốn điền vào ô vuông. Giống như Sudoku thông thường, bạn sử dụng các số từ 1-9 trong ô 3x3 trên lưới. Mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần trong một hộp nhưng không thể lặp lại trong cùng một hàng hoặc cột.

Có một thử thách mới và nó liên quan đến một số phép toán! Ở góc trên bên trái, một số ô vuông sẽ có một số và một nhóm ô xung quanh có cùng màu. Khi bạn điền vào các ô vuông, bạn phải đảm bảo rằng các câu trả lời của bạn cộng với số ở góc.

Nếu số bạn nhập có màu đỏ, điều đó có nghĩa là số đó không thuộc về vị trí đó. Nếu số màu đen, điều đó có nghĩa là bạn đặt nó ở đúng nơi!

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào bóng đèn và bạn có thể hiển thị câu trả lời cho một ô vuông nhất định (hoặc hiển thị toàn bộ câu đố!)

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(434 Phiếu bầu)
Release :
Dec 20, 2022

Hướng dẫn

Chạm vào một ô vuông và nhập số bạn muốn điền vào ô vuông. Giống như Sudoku thông thường, bạn sử dụng các số từ 1-9 trong ô 3x3 trên lưới. Mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần trong một hộp nhưng không thể lặp lại trong cùng một hàng hoặc cột.

Có một thử thách mới và nó liên quan đến một số phép toán! Ở góc trên bên trái, một số ô vuông sẽ có một số và một nhóm ô xung quanh có cùng màu. Khi bạn điền vào các ô vuông, bạn phải đảm bảo rằng các câu trả lời của bạn cộng với số ở góc.

Nếu số bạn nhập có màu đỏ, điều đó có nghĩa là số đó không thuộc về vị trí đó. Nếu số màu đen, điều đó có nghĩa là bạn đặt nó ở đúng nơi!

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào bóng đèn và bạn có thể hiển thị câu trả lời cho một hình vuông nhất định (hoặc hiển thị toàn bộ câu đố!)

Bấm vào một ô vuông và gõ số bạn muốn điền vào ô vuông. Giống như Sudoku thông thường, bạn sử dụng các số từ 1-9 trong ô 3x3 trên lưới. Mỗi số chỉ có thể xuất hiện một lần trong một hộp nhưng không thể lặp lại trong cùng một hàng hoặc cột.

Có một thử thách mới và nó liên quan đến một số phép toán! Ở góc trên bên trái, một số ô vuông sẽ có một số và một nhóm ô xung quanh có cùng màu. Khi bạn điền vào các ô vuông, bạn phải đảm bảo rằng các câu trả lời của bạn cộng với số ở góc.

Nếu số bạn nhập có màu đỏ, điều đó có nghĩa là số đó không thuộc về vị trí đó. Nếu số màu đen, điều đó có nghĩa là bạn đặt nó ở đúng nơi!

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào bóng đèn và bạn có thể hiển thị câu trả lời cho một ô vuông nhất định (hoặc hiển thị toàn bộ câu đố!)

3.4 Rating Star
434
Phiếu bầu