Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Klocki

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(4,787 Phiếu bầu)
Release :
Jul 20, 2017

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là sắp xếp các ô để chúng tạo thành các đường dẫn hoàn chỉnh. Sử dụng chuột của bạn, nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng. Sắp xếp tất cả các dây thành mạch hoàn chỉnh để giải từng câu đố. Cố gắng sử dụng càng ít động tác càng tốt!

Mục tiêu của bạn là sắp xếp các ô để chúng tạo thành các đường dẫn hoàn chỉnh. Sử dụng chuột của bạn, nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng. Sắp xếp tất cả các dây thành mạch hoàn chỉnh để giải từng câu đố. Cố gắng sử dụng càng ít động tác càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(4,787 Phiếu bầu)
Release :
Jul 20, 2017

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là sắp xếp các ô để chúng tạo thành các đường dẫn hoàn chỉnh. Sử dụng chuột của bạn, nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng. Sắp xếp tất cả các dây thành mạch hoàn chỉnh để giải từng câu đố. Cố gắng sử dụng càng ít động tác càng tốt!

Mục tiêu của bạn là sắp xếp các ô để chúng tạo thành các đường dẫn hoàn chỉnh. Sử dụng chuột của bạn, nhấp vào hai ô để hoán đổi vị trí của chúng. Sắp xếp tất cả các dây thành mạch hoàn chỉnh để giải từng câu đố. Cố gắng sử dụng càng ít động tác càng tốt!

4.2 Rating Star
4,787
Phiếu bầu