Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Math Lines

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,389 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bắn quả bóng đưa bạn đến số 4. Nếu quả bóng bạn đang bắn là số 3, hãy nhắm vào số 1... Nếu bạn không thể tìm thấy số 1 để bắn, hãy bắn vào số 3 khác để bạn có được một nhóm gồm 3 mà bạn có thể nổ với 1 sau đó. Bạn sẽ có nó!

Bắn quả bóng đưa bạn đến số 4. Nếu quả bóng bạn đang bắn là số 3, hãy nhắm vào số 1... Nếu bạn không thể tìm thấy số 1 để bắn, hãy bắn vào số 3 khác để bạn có được một nhóm gồm 3 mà bạn có thể nổ với 1 sau đó. Bạn sẽ có nó!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,389 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bắn quả bóng đưa bạn đến số 4. Nếu quả bóng bạn đang bắn là số 3, hãy nhắm vào số 1... Nếu bạn không thể tìm thấy số 1 để bắn, hãy bắn vào số 3 khác để bạn có được một nhóm gồm 3 mà bạn có thể nổ với 1 sau đó. Bạn sẽ có nó!

Bắn quả bóng đưa bạn đến số 4. Nếu quả bóng bạn đang bắn là số 3, hãy nhắm vào số 1... Nếu bạn không thể tìm thấy số 1 để bắn, hãy bắn vào số 3 khác để bạn có được một nhóm gồm 3 mà bạn có thể nổ với 1 sau đó. Bạn sẽ có nó!

3.8 Rating Star
2,389
Phiếu bầu