Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mimelet

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(10,676 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Jul 27, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để nhảy và di chuyển. Nhảy vào kẻ thù để sao chép sức mạnh của họ. Mỗi sức mạnh có một khả năng đặc biệt. Sử dụng sức mạnh để đạt đến cuối cấp.

Sử dụng các phím mũi tên để nhảy và di chuyển. Nhảy vào kẻ thù để sao chép sức mạnh của họ. Mỗi sức mạnh có một khả năng đặc biệt. Sử dụng sức mạnh để đạt đến cuối cấp.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(10,676 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Release:
Jul 27, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để nhảy và di chuyển. Nhảy vào kẻ thù để sao chép sức mạnh của họ. Mỗi sức mạnh có một khả năng đặc biệt. Sử dụng sức mạnh để đạt đến cuối cấp.

Sử dụng các phím mũi tên để nhảy và di chuyển. Nhảy vào kẻ thù để sao chép sức mạnh của họ. Mỗi sức mạnh có một khả năng đặc biệt. Sử dụng sức mạnh để đạt đến cuối cấp.

4.6 Rating Star
10,676
Phiếu bầu