Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Minijumps

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,576 Phiếu bầu)
Release :
Sep 17, 2021

Hướng dẫn

Bạn không thể tự di chuyển, tất cả những gì bạn có thể làm là nhảy. Nhấn để nhảy qua các bục hoặc để chúng đẩy bạn về phía trước để bạn có thể chạm tới những bông hoa.

Bạn không thể tự di chuyển, tất cả những gì bạn có thể làm là nhảy. Nhấp hoặc nhấn Phím cách để nhảy qua các nền tảng hoặc để chúng đẩy bạn về phía trước để bạn có thể chạm tới những bông hoa.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,576 Phiếu bầu)
Release :
Sep 17, 2021

Hướng dẫn

Bạn không thể tự di chuyển, tất cả những gì bạn có thể làm là nhảy. Nhấn để nhảy qua các bục hoặc để chúng đẩy bạn về phía trước để bạn có thể chạm tới những bông hoa.

Bạn không thể tự di chuyển, tất cả những gì bạn có thể làm là nhảy. Nhấp hoặc nhấn Phím cách để nhảy qua các nền tảng hoặc để chúng đẩy bạn về phía trước để bạn có thể chạm tới những bông hoa.

4.1 Rating Star
3,576
Phiếu bầu