Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Must Escape the Haunted House

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,059 Phiếu bầu)
Release :
Oct 30, 2023

Hướng dẫn

Bấm vào mũi tên màu xanh ở hai bên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thoát khỏi ngôi nhà ma ám nhanh nhất có thể!

Bạn có thể nhấp vào các mục để thêm vào kho của bạn. Một số mặt hàng có thể không có trong kho của bạn, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những việc cần làm nếu bạn gặp khó khăn.

Bấm vào mũi tên màu xanh ở hai bên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thoát khỏi ngôi nhà ma ám nhanh nhất có thể!

Bạn có thể nhấp vào các mục để thêm vào kho của bạn. Để sử dụng vật phẩm, hãy nhấp vào biểu tượng trong kho đồ của bạn, sau đó nhấp vào một vật phẩm trong trò chơi. Một số mặt hàng có thể không có trong kho của bạn, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những việc cần làm nếu bạn gặp khó khăn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(2,059 Phiếu bầu)
Release :
Oct 30, 2023

Hướng dẫn

Bấm vào mũi tên màu xanh ở hai bên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thoát khỏi ngôi nhà ma ám nhanh nhất có thể!

Bạn có thể nhấp vào các mục để thêm vào kho của bạn. Một số mặt hàng có thể không có trong kho của bạn, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những việc cần làm nếu bạn gặp khó khăn.

Bấm vào mũi tên màu xanh ở hai bên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là thoát khỏi ngôi nhà ma ám nhanh nhất có thể!

Bạn có thể nhấp vào các mục để thêm vào kho của bạn. Để sử dụng vật phẩm, hãy nhấp vào biểu tượng trong kho đồ của bạn, sau đó nhấp vào một vật phẩm trong trò chơi. Một số mặt hàng có thể không có trong kho của bạn, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những việc cần làm nếu bạn gặp khó khăn.

4.2 Rating Star
2,059
Phiếu bầu