Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Faraway

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(34,435 Phiếu bầu)
Release :
Mar 08, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(34,435 Phiếu bầu)
Release :
Mar 08, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

Sử dụng chuột để tương tác với các đối tượng. Nhấp để xem xét kỹ hơn nội dung nào đó hoặc để bật hoặc tắt nội dung đó. Bạn có thể kéo hoặc trượt một số đối tượng. Đôi khi bạn cần tìm các đối tượng ẩn và sử dụng chúng ở những nơi khác. Bấm vào một đối tượng trong kho của bạn để chọn nó, sau đó bấm vào địa điểm bạn muốn sử dụng nó.

4.5 Rating Star
34,435
Phiếu bầu