Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Number Balls

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,411 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các quả bóng bắt đầu từ số thấp nhất đến số lớn nhất. Vì vậy, nếu các quả bóng là 3, 8, 1... Bạn sẽ nhấp vào số 1 trước, sau đó là số 3, rồi số 8.

Nhấp vào các quả bóng bắt đầu từ số thấp nhất đến số lớn nhất. Vì vậy, nếu các quả bóng là 3, 8, 1... Bạn sẽ nhấp vào số 1 trước, sau đó là số 3, rồi số 8.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,411 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Dec 31, 1998
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào các quả bóng bắt đầu từ số thấp nhất đến số lớn nhất. Vì vậy, nếu các quả bóng là 3, 8, 1... Bạn sẽ nhấp vào số 1 trước, sau đó là số 3, rồi số 8.

Nhấp vào các quả bóng bắt đầu từ số thấp nhất đến số lớn nhất. Vì vậy, nếu các quả bóng là 3, 8, 1... Bạn sẽ nhấp vào số 1 trước, sau đó là số 3, rồi số 8.

3.5 Rating Star
1,411
Phiếu bầu