Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Parallel Levels

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 28, 2020
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(6,930 Phiếu bầu)
Release :
Aug 27, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển. Tất cả các khối màu đen đều theo bước di chuyển của bạn, vì vậy đừng để bất kỳ khối nào chạm vào gai! Đưa từng người trong số họ đến cửa của họ một cách an toàn để hoàn thành mỗi cấp độ. Bạn có thể thu thập tất cả các ngôi sao không?

Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển. Tất cả các khối màu đen đều theo bước di chuyển của bạn, vì vậy đừng để bất kỳ khối nào chạm vào gai! Đưa từng người trong số họ đến cửa của họ một cách an toàn để hoàn thành mỗi cấp độ. Bạn có thể thu thập tất cả các ngôi sao không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 28, 2020
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(6,930 Phiếu bầu)
Release :
Aug 27, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển. Tất cả các khối màu đen đều theo bước di chuyển của bạn, vì vậy đừng để bất kỳ khối nào chạm vào gai! Đưa từng người trong số họ đến cửa của họ một cách an toàn để hoàn thành mỗi cấp độ. Bạn có thể thu thập tất cả các ngôi sao không?

Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển. Tất cả các khối màu đen đều theo bước di chuyển của bạn, vì vậy đừng để bất kỳ khối nào chạm vào gai! Đưa từng người trong số họ đến cửa của họ một cách an toàn để hoàn thành mỗi cấp độ. Bạn có thể thu thập tất cả các ngôi sao không?

3.6 Rating Star
6,930
Phiếu bầu