Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Parallel Platformer

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(14,634 Phiếu bầu)
Release :
Oct 17, 2016

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các khối màu cam đến cổng có đường viền màu trắng. Tất cả các khối cần phải ở trước cổng của chúng để hoàn thành cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tất cả các khối sang trái và phải. Nhấn phím cách để nhảy.

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các khối màu cam đến cổng có đường viền màu trắng. Tất cả các khối cần phải ở trước cổng của chúng để hoàn thành cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tất cả các khối sang trái và phải. Nhấn phím cách để nhảy.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(14,634 Phiếu bầu)
Release :
Oct 17, 2016

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các khối màu cam đến cổng có đường viền màu trắng. Tất cả các khối cần phải ở trước cổng của chúng để hoàn thành cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tất cả các khối sang trái và phải. Nhấn phím cách để nhảy.

Mục tiêu của bạn là đưa tất cả các khối màu cam đến cổng có đường viền màu trắng. Tất cả các khối cần phải ở trước cổng của chúng để hoàn thành cấp độ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tất cả các khối sang trái và phải. Nhấn phím cách để nhảy.

3.5 Rating Star
14,634
Phiếu bầu