Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pile Shapes

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,214 Phiếu bầu)
Release :
Mar 15, 2022

Hướng dẫn

Chạm vào một hình dạng ở dưới cùng của màn hình, sau đó thả nó vào đường viền bên trên. Mỗi khối cần phải đi vào vị trí hoàn hảo để bạn có thể hoàn thành toàn bộ tòa tháp.

Nếu bạn cố gắng thả một khối không đúng chỗ, nó sẽ trở lại vị trí ban đầu.

Bấm vào một hình dạng ở dưới cùng của màn hình, sau đó thả nó vào đường viền bên trên. Mỗi khối cần phải đi vào vị trí hoàn hảo để bạn có thể hoàn thành toàn bộ tòa tháp.

Nếu bạn cố gắng thả một khối không đúng chỗ, nó sẽ trở lại vị trí ban đầu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,214 Phiếu bầu)
Release :
Mar 15, 2022

Hướng dẫn

Chạm vào một hình dạng ở dưới cùng của màn hình, sau đó thả nó vào đường viền bên trên. Mỗi khối cần phải đi vào vị trí hoàn hảo để bạn có thể hoàn thành toàn bộ tòa tháp.

Nếu bạn cố gắng thả một khối không đúng chỗ, nó sẽ trở lại vị trí ban đầu.

Bấm vào một hình dạng ở dưới cùng của màn hình, sau đó thả nó vào đường viền bên trên. Mỗi khối cần phải đi vào vị trí hoàn hảo để bạn có thể hoàn thành toàn bộ tòa tháp.

Nếu bạn cố gắng thả một khối không đúng chỗ, nó sẽ trở lại vị trí ban đầu.

4.0 Rating Star
1,214
Phiếu bầu