Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pour the Fish Level Pack

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,289 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Oct 14, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,289 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Oct 14, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

Những con cá có một cuộc sống vô tư lự cho đến khi chúng bị hút xuống cống. Bạn phải giúp họ! Sử dụng chuột của bạn để cắt các rãnh trong khu vực trò chơi để giúp lấy nước cho cá.

4.0 Rating Star
1,289
Phiếu bầu