Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sugar, Sugar 3

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(16,531 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Release:
Jun 11, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Dùng chuột vẽ các bức tường trên màn hình để đường trượt xuống. Đổ đầy đường vào tất cả các cốc.

Dùng chuột vẽ các bức tường trên màn hình để đường trượt xuống. Đổ đầy đường vào tất cả các cốc.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(16,531 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Release:
Jun 11, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Dùng chuột vẽ các bức tường trên màn hình để đường trượt xuống. Đổ đầy đường vào tất cả các cốc.

Dùng chuột vẽ các bức tường trên màn hình để đường trượt xuống. Đổ đầy đường vào tất cả các cốc.

4.4 Rating Star
16,531
Phiếu bầu