Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Powerline.io

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(1,012,218 Phiếu bầu)
Release :
Sep 09, 2019

Hướng dẫn

Use WASD or the arrow keys to control your snake. Boost your speed by moving right beside another snake. Eat neon bits and zap other snakes to climb the leaderboard and take the crown!

NOTE: It may take a few seconds to connect to the servers, please be patient.

Powerline.io Tips & Tricks

Boost your speed. Keeping your speed up should be your main focus as you play Powerline. Boost your snake by riding alongside the other snakes on the field. Use the speed boosts to get ahead of your opponents, then quickly turn to block their path and zap them before they can react. Collecting neon bits will keep your speed up as well. 

Zig-zag. Sure, the name of the game might be Powerline, but zigging and zagging is the better strategy. You can prevent other snakes from boosting off your tail by constantly turning left and right as you move around the field. Creating quick turns and corners with your snake will make it more difficult for other players to boost off of your tail, particularly as your snake gets longer. 

Focus on defense. The goal of the game is survival. In order to stay in the game as long as possible, focus on eating lots of bits instead of going straight for zaps. Grow your tail slowly as your progress and avoid other snakes to survive as long as you can. 

Follow the leader. If there's nothing going on around you, head towards the king. The crown indicator on the screen helps point you in the direction of the player with the highest score. Other players tend to congregate around the crown as well, so chances are, the closer you get to the king, the more bits you’ll find! You’ll also find much larger snakes to fight, so be ready!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con rắn của bạn. Tăng tốc độ của bạn bằng cách di chuyển ngay bên cạnh một con rắn khác. Ăn các mảnh đèn neon và hạ gục những con rắn khác để leo lên bảng xếp hạng và giành lấy vương miện!

LƯU Ý: Có thể mất vài giây để kết nối với máy chủ, hãy kiên nhẫn.

Mẹo & Thủ thuật Powerline.io

Tăng tốc độ của bạn. Duy trì tốc độ của bạn nên là trọng tâm chính của bạn khi bạn chơi Powerline. Tăng sức mạnh cho con rắn của bạn bằng cách cưỡi cùng với những con rắn khác trên sân. Sử dụng các công cụ tăng tốc độ để vượt lên trước đối thủ của bạn, sau đó nhanh chóng quay lại để chặn đường của họ và hạ gục họ trước khi họ kịp phản ứng. Thu thập các bit neon cũng sẽ giúp bạn tăng tốc độ.

ngoằn ngoèo. Chắc chắn, tên của trò chơi có thể là Powerline, nhưng chạy ngoằn ngoèo và ngoằn ngoèo là chiến lược tốt hơn. Bạn có thể ngăn những con rắn khác giật đuôi mình bằng cách liên tục rẽ trái và phải khi bạn di chuyển quanh sân. Tạo các khúc cua và góc cua nhanh với con rắn của bạn sẽ khiến những người chơi khác khó thoát khỏi đuôi của bạn hơn, đặc biệt là khi con rắn của bạn dài hơn.

Tập trung vào phòng thủ. Mục tiêu của trò chơi là sự sống còn. Để ở lại trong trò chơi càng lâu càng tốt, hãy tập trung vào việc ăn nhiều bit thay vì đi thẳng vào các cú đánh. Từ từ mọc đuôi của bạn khi bạn tiến bộ và tránh những con rắn khác để tồn tại càng lâu càng tốt.

Đi theo người lãnh đạo. Nếu không có gì xảy ra xung quanh bạn, hãy tiến về phía nhà vua. Chỉ báo vương miện trên màn hình giúp chỉ cho bạn hướng của người chơi có số điểm cao nhất. Những người chơi khác cũng có xu hướng tụ tập xung quanh vương miện, vì vậy rất có thể, bạn càng đến gần nhà vua, bạn sẽ tìm thấy càng nhiều bit! Bạn cũng sẽ tìm thấy những con rắn lớn hơn nhiều để chiến đấu, vì vậy hãy sẵn sàng!

Bạn có thể học được gì khi chơi Powerline.io?

Chơi Powerline.io có thể giúp cải thiện khả năng phối hợp tay mắt và thời gian phản ứng. Người chơi sẽ cần phải phản ứng nhanh để di chuyển con rắn của mình khỏi nguy hiểm trong khi phân chia trọng tâm giữa việc thu thập các mảnh và hạ gục đối thủ.

Kỷ lục thế giới Powerline.io là gì?

Kỷ lục thế giới Powerline.io là một vấn đề phức tạp đáng ngạc nhiên. Có nhiều tuyên bố khác nhau về điểm số, dao động từ 20.000 điểm đến 100.000 điểm. Thành thật mà nói, mục tiêu đầu tiên mà bạn nên hướng tới khi chơi Powerline.io là trở thành con rắn lớn nhất trong sảnh. Điểm không quan trọng lắm, điều quan trọng hơn là cố gắng chinh phục sảnh và giành lấy vương miện!

Làm thế nào để bạn chơi với bạn bè trên Powerline.io?

Powerline.io đã là một trò chơi thú vị, nhưng chơi với bạn bè thì còn tuyệt hơn nữa! Thật dễ dàng để chơi với bạn bè, tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút 'Chơi với bạn bè' ở góc trên cùng bên trái của màn hình chính. Một liên kết sẽ xuất hiện, bạn có thể sao chép và gửi cho bạn bè qua văn bản, email, thực sự là bất cứ điều gì bạn muốn. Liên kết có thể được chia sẻ với bất kỳ ai bạn muốn, vì vậy hãy mời tất cả bạn bè của bạn và bắt đầu một hành lang tuyệt vời!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(1,012,218 Phiếu bầu)
Release :
Sep 09, 2019

Hướng dẫn

Use WASD or the arrow keys to control your snake. Boost your speed by moving right beside another snake. Eat neon bits and zap other snakes to climb the leaderboard and take the crown!

NOTE: It may take a few seconds to connect to the servers, please be patient.

Powerline.io Tips & Tricks

Boost your speed. Keeping your speed up should be your main focus as you play Powerline. Boost your snake by riding alongside the other snakes on the field. Use the speed boosts to get ahead of your opponents, then quickly turn to block their path and zap them before they can react. Collecting neon bits will keep your speed up as well. 

Zig-zag. Sure, the name of the game might be Powerline, but zigging and zagging is the better strategy. You can prevent other snakes from boosting off your tail by constantly turning left and right as you move around the field. Creating quick turns and corners with your snake will make it more difficult for other players to boost off of your tail, particularly as your snake gets longer. 

Focus on defense. The goal of the game is survival. In order to stay in the game as long as possible, focus on eating lots of bits instead of going straight for zaps. Grow your tail slowly as your progress and avoid other snakes to survive as long as you can. 

Follow the leader. If there's nothing going on around you, head towards the king. The crown indicator on the screen helps point you in the direction of the player with the highest score. Other players tend to congregate around the crown as well, so chances are, the closer you get to the king, the more bits you’ll find! You’ll also find much larger snakes to fight, so be ready!

Bạn có thể học được gì khi chơi Powerline.io?

Chơi Powerline.io có thể giúp cải thiện khả năng phối hợp tay mắt và thời gian phản ứng. Người chơi sẽ cần phải phản ứng nhanh để di chuyển con rắn của mình khỏi nguy hiểm trong khi phân chia trọng tâm giữa việc thu thập các mảnh và hạ gục đối thủ.

Kỷ lục thế giới Powerline.io là gì?

Kỷ lục thế giới Powerline.io là một vấn đề phức tạp đáng ngạc nhiên. Có nhiều tuyên bố khác nhau về điểm số, dao động từ 20.000 điểm đến 100.000 điểm. Thành thật mà nói, mục tiêu đầu tiên mà bạn nên hướng tới khi chơi Powerline.io là trở thành con rắn lớn nhất trong sảnh. Điểm không quan trọng lắm, điều quan trọng hơn là cố gắng chinh phục sảnh và giành lấy vương miện!

Làm thế nào để bạn chơi với bạn bè trên Powerline.io?

Powerline.io đã là một trò chơi thú vị, nhưng chơi với bạn bè thì còn tuyệt hơn nữa! Thật dễ dàng để chơi với bạn bè, tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào nút 'Chơi với bạn bè' ở góc trên cùng bên trái của màn hình chính. Một liên kết sẽ xuất hiện, bạn có thể sao chép và gửi cho bạn bè qua văn bản, email, thực sự là bất cứ điều gì bạn muốn. Liên kết có thể được chia sẻ với bất kỳ ai bạn muốn, vì vậy hãy mời tất cả bạn bè của bạn và bắt đầu một hành lang tuyệt vời!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con rắn của bạn. Tăng tốc độ của bạn bằng cách di chuyển ngay bên cạnh một con rắn khác. Ăn các mảnh đèn neon và hạ gục những con rắn khác để leo lên bảng xếp hạng và giành lấy vương miện!

LƯU Ý: Có thể mất vài giây để kết nối với máy chủ, hãy kiên nhẫn.

Mẹo & Thủ thuật Powerline.io

Tăng tốc độ của bạn. Duy trì tốc độ của bạn nên là trọng tâm chính của bạn khi bạn chơi Powerline. Tăng sức mạnh cho con rắn của bạn bằng cách cưỡi cùng với những con rắn khác trên sân. Sử dụng các công cụ tăng tốc độ để vượt lên trước đối thủ của bạn, sau đó nhanh chóng quay lại để chặn đường của họ và hạ gục họ trước khi họ kịp phản ứng. Thu thập các bit neon cũng sẽ giúp bạn tăng tốc độ.

ngoằn ngoèo. Chắc chắn, tên của trò chơi có thể là Powerline, nhưng chạy ngoằn ngoèo và ngoằn ngoèo là chiến lược tốt hơn. Bạn có thể ngăn những con rắn khác giật đuôi mình bằng cách liên tục rẽ trái và phải khi bạn di chuyển quanh sân. Tạo các khúc cua và góc cua nhanh với con rắn của bạn sẽ khiến những người chơi khác khó thoát khỏi đuôi của bạn hơn, đặc biệt là khi con rắn của bạn dài hơn.

Tập trung vào phòng thủ. Mục tiêu của trò chơi là sự sống còn. Để ở lại trong trò chơi càng lâu càng tốt, hãy tập trung vào việc ăn nhiều bit thay vì đi thẳng vào các cú đánh. Từ từ mọc đuôi của bạn khi bạn tiến bộ và tránh những con rắn khác để tồn tại càng lâu càng tốt.

Đi theo người lãnh đạo. Nếu không có gì xảy ra xung quanh bạn, hãy tiến về phía nhà vua. Chỉ báo vương miện trên màn hình giúp chỉ cho bạn hướng của người chơi có số điểm cao nhất. Những người chơi khác cũng có xu hướng tụ tập xung quanh vương miện, vì vậy rất có thể, bạn càng đến gần nhà vua, bạn sẽ tìm thấy càng nhiều bit! Bạn cũng sẽ tìm thấy những con rắn lớn hơn nhiều để chiến đấu, vì vậy hãy sẵn sàng!

4.7 Rating Star
1,012,218
Phiếu bầu