Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Potatoman Seeks the Troof

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(27,310 Phiếu bầu)
Release :
Feb 15, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 17, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(27,310 Phiếu bầu)
Release :
Feb 15, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

4.1 Rating Star
27,310
Phiếu bầu