Push the Box

Hướng dẫn

Sử dụng các Phím mũi tên, WASD hoặc nhấp vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp xuống nước để xây dựng đường dẫn đến viên ngọc!

Một số hộp không cần thiết để xây dựng đường dẫn. Bạn có thể đẩy chúng ra khỏi đường, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không bị mắc kẹt.

Sử dụng các Phím mũi tên, WASD hoặc nhấp vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp xuống nước để xây dựng đường dẫn đến viên ngọc!

Một số hộp không cần thiết để xây dựng đường dẫn. Bạn có thể đẩy chúng ra khỏi đường, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không bị mắc kẹt.

4.7 Rating Star
453
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các Phím mũi tên, WASD hoặc nhấp vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp xuống nước để xây dựng đường dẫn đến viên ngọc!

Một số hộp không cần thiết để xây dựng đường dẫn. Bạn có thể đẩy chúng ra khỏi đường, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không bị mắc kẹt.

Sử dụng các Phím mũi tên, WASD hoặc nhấp vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp xuống nước để xây dựng đường dẫn đến viên ngọc!

Một số hộp không cần thiết để xây dựng đường dẫn. Bạn có thể đẩy chúng ra khỏi đường, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không bị mắc kẹt.

4.7 Rating Star
453
Phiếu bầu