Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Raccoon Retail

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(16,129 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 14, 2024
Release:
Jan 24, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để lái máy hút bụi của bạn. Lái xe qua trái cây và hàng tạp hóa rải rác để dọn sạch chúng. Sau đó lái xe vào thùng rác để vứt chúng ra ngoài. Mỗi lần bạn đi đổ rác, bạn sẽ kiếm được tiền. Hãy cố gắng nhặt càng nhiều rác càng tốt để kiếm được lợi nhuận khổng lồ!

Khi bạn có đủ tiền để nâng cấp, hãy nhấn vào biểu tượng giỏ hàng. Bạn có thể nâng cấp máy hút bụi của mình để chạy nhanh hơn, thêm nhiều sản phẩm hơn và trang trí cửa hàng. Nếu bạn thấy điểm đánh dấu màu đỏ ở đầu biểu tượng giỏ hàng, điều đó có nghĩa là bạn có đủ khả năng nâng cấp mới.

Cố gắng đừng gặp khách hàng, nếu không bạn sẽ mất tiền! Bạn cũng có thể mất tiền nếu lao vào kệ với tốc độ cao.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển máy hút bụi của bạn. Lái xe qua trái cây và hàng tạp hóa rải rác để dọn sạch chúng. Sau đó lái xe vào thùng rác để vứt chúng ra ngoài. Mỗi lần bạn đi đổ rác, bạn sẽ kiếm được tiền. Hãy cố gắng nhặt càng nhiều rác càng tốt để kiếm được lợi nhuận khổng lồ!

Khi đủ tiền để nâng cấp bạn hãy nhấn vào biểu tượng giỏ hàng. Bạn có thể nâng cấp máy hút bụi của mình để chạy nhanh hơn, thêm nhiều sản phẩm hơn và trang trí cửa hàng. Nếu bạn thấy điểm đánh dấu màu đỏ ở đầu biểu tượng giỏ hàng, điều đó có nghĩa là bạn có đủ khả năng nâng cấp mới.

Cố gắng đừng gặp khách hàng, nếu không bạn sẽ mất tiền! Bạn cũng có thể mất tiền nếu lao vào kệ với tốc độ cao.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(16,129 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 14, 2024
Release:
Jan 24, 2024
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để lái máy hút bụi của bạn. Lái xe qua trái cây và hàng tạp hóa rải rác để dọn sạch chúng. Sau đó lái xe vào thùng rác để vứt chúng ra ngoài. Mỗi lần bạn đi đổ rác, bạn sẽ kiếm được tiền. Hãy cố gắng nhặt càng nhiều rác càng tốt để kiếm được lợi nhuận khổng lồ!

Khi bạn có đủ tiền để nâng cấp, hãy nhấn vào biểu tượng giỏ hàng. Bạn có thể nâng cấp máy hút bụi của mình để chạy nhanh hơn, thêm nhiều sản phẩm hơn và trang trí cửa hàng. Nếu bạn thấy điểm đánh dấu màu đỏ ở đầu biểu tượng giỏ hàng, điều đó có nghĩa là bạn có đủ khả năng nâng cấp mới.

Cố gắng đừng gặp khách hàng, nếu không bạn sẽ mất tiền! Bạn cũng có thể mất tiền nếu lao vào kệ với tốc độ cao.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để điều khiển máy hút bụi của bạn. Lái xe qua trái cây và hàng tạp hóa rải rác để dọn sạch chúng. Sau đó lái xe vào thùng rác để vứt chúng ra ngoài. Mỗi lần bạn đi đổ rác, bạn sẽ kiếm được tiền. Hãy cố gắng nhặt càng nhiều rác càng tốt để kiếm được lợi nhuận khổng lồ!

Khi đủ tiền để nâng cấp bạn hãy nhấn vào biểu tượng giỏ hàng. Bạn có thể nâng cấp máy hút bụi của mình để chạy nhanh hơn, thêm nhiều sản phẩm hơn và trang trí cửa hàng. Nếu bạn thấy điểm đánh dấu màu đỏ ở đầu biểu tượng giỏ hàng, điều đó có nghĩa là bạn có đủ khả năng nâng cấp mới.

Cố gắng đừng gặp khách hàng, nếu không bạn sẽ mất tiền! Bạn cũng có thể mất tiền nếu lao vào kệ với tốc độ cao.

4.7 Rating Star
16,129
Phiếu bầu