Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Red Planet Farming

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(18,995 Phiếu bầu)
Release :
Apr 13, 2020

Hướng dẫn

Gieo hạt để trồng trọt nuôi sống dân số của bạn và kiếm tiền cho bạn! Mỗi hạt giống cấp một số tiền thu nhập và sinh hoạt cụ thể, như được thấy trong khu vực chi tiết của nó. Họ cũng có một chi phí để mua chúng bằng tiền xu. Một số hạt giống có những yêu cầu đặc biệt: những nâng cấp này phải có mặt để cây trồng phát triển tốt.

Mỗi năm, bạn sẽ cần sản xuất đủ lương thực để nuôi sống dân số của mình. Thông tin này được hiển thị ở góc trên cùng bên phải. Bạn cũng sẽ muốn kiếm đủ tiền để mua hạt giống mới và nâng cấp vào năm tới. Khi trang trại của bạn phát triển, bạn sẽ mở khóa các tùy chọn xây dựng và hạt giống mới để theo kịp dân số ngày càng tăng của thuộc địa của bạn. Bạn có thể xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và được thăng chức không?

LỜI KHUYÊN:

Nhấp chuột phải vào bất kỳ hạt giống, nâng cấp hoặc xây dựng nào để có thêm thông tin về nó. Một số cây lâu năm, có nghĩa là chúng sẽ tiếp tục cung cấp cây trồng mới hàng năm mà không cần phải trồng lại. Hãy chú ý đến dự báo thời tiết - một số năm sẽ không có bão bụi hoặc lạnh giá, và bạn có thể gieo hạt mà không cần mua tất cả các nâng cấp!

Gieo hạt để trồng trọt nuôi sống dân số của bạn và kiếm tiền cho bạn! Mỗi hạt giống cấp một số tiền thu nhập và sinh hoạt cụ thể, như được thấy trong khu vực chi tiết của nó. Họ cũng có một chi phí để mua chúng bằng tiền xu. Một số hạt giống có những yêu cầu đặc biệt: những nâng cấp này phải có mặt để cây trồng phát triển tốt.

Mỗi năm, bạn sẽ cần sản xuất đủ lương thực để nuôi sống dân số của mình. Thông tin này được hiển thị ở góc trên cùng bên phải. Bạn cũng sẽ muốn kiếm đủ tiền để mua hạt giống mới và nâng cấp vào năm tới. Khi trang trại của bạn phát triển, bạn sẽ mở khóa các tùy chọn xây dựng và hạt giống mới để theo kịp dân số ngày càng tăng của thuộc địa của bạn. Bạn có thể xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và được thăng chức không?

LỜI KHUYÊN:

Nhấp chuột phải vào bất kỳ hạt giống, nâng cấp hoặc xây dựng nào để có thêm thông tin về nó. Một số cây lâu năm, có nghĩa là chúng sẽ tiếp tục cung cấp cây trồng mới hàng năm mà không cần phải trồng lại. Hãy chú ý đến dự báo thời tiết - một số năm sẽ không có bão bụi hoặc lạnh giá, và bạn có thể gieo hạt mà không cần mua tất cả các nâng cấp!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(18,995 Phiếu bầu)
Release :
Apr 13, 2020

Hướng dẫn

Gieo hạt để trồng trọt nuôi sống dân số của bạn và kiếm tiền cho bạn! Mỗi hạt giống cấp một số tiền thu nhập và sinh hoạt cụ thể, như được thấy trong khu vực chi tiết của nó. Họ cũng có một chi phí để mua chúng bằng tiền xu. Một số hạt giống có những yêu cầu đặc biệt: những nâng cấp này phải có mặt để cây trồng phát triển tốt.

Mỗi năm, bạn sẽ cần sản xuất đủ lương thực để nuôi sống dân số của mình. Thông tin này được hiển thị ở góc trên cùng bên phải. Bạn cũng sẽ muốn kiếm đủ tiền để mua hạt giống mới và nâng cấp vào năm tới. Khi trang trại của bạn phát triển, bạn sẽ mở khóa các tùy chọn xây dựng và hạt giống mới để theo kịp dân số ngày càng tăng của thuộc địa của bạn. Bạn có thể xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và được thăng chức không?

LỜI KHUYÊN:

Nhấp chuột phải vào bất kỳ hạt giống, nâng cấp hoặc xây dựng nào để có thêm thông tin về nó. Một số cây lâu năm, có nghĩa là chúng sẽ tiếp tục cung cấp cây trồng mới hàng năm mà không cần phải trồng lại. Hãy chú ý đến dự báo thời tiết - một số năm sẽ không có bão bụi hoặc lạnh giá, và bạn có thể gieo hạt mà không cần mua tất cả các nâng cấp!

Gieo hạt để trồng trọt nuôi sống dân số của bạn và kiếm tiền cho bạn! Mỗi hạt giống cấp một số tiền thu nhập và sinh hoạt cụ thể, như được thấy trong khu vực chi tiết của nó. Họ cũng có một chi phí để mua chúng bằng tiền xu. Một số hạt giống có những yêu cầu đặc biệt: những nâng cấp này phải có mặt để cây trồng phát triển tốt.

Mỗi năm, bạn sẽ cần sản xuất đủ lương thực để nuôi sống dân số của mình. Thông tin này được hiển thị ở góc trên cùng bên phải. Bạn cũng sẽ muốn kiếm đủ tiền để mua hạt giống mới và nâng cấp vào năm tới. Khi trang trại của bạn phát triển, bạn sẽ mở khóa các tùy chọn xây dựng và hạt giống mới để theo kịp dân số ngày càng tăng của thuộc địa của bạn. Bạn có thể xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và được thăng chức không?

LỜI KHUYÊN:

Nhấp chuột phải vào bất kỳ hạt giống, nâng cấp hoặc xây dựng nào để có thêm thông tin về nó. Một số cây lâu năm, có nghĩa là chúng sẽ tiếp tục cung cấp cây trồng mới hàng năm mà không cần phải trồng lại. Hãy chú ý đến dự báo thời tiết - một số năm sẽ không có bão bụi hoặc lạnh giá, và bạn có thể gieo hạt mà không cần mua tất cả các nâng cấp!

4.5 Rating Star
18,995
Phiếu bầu