Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Railroad Shunting Puzzle 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,058 Phiếu bầu)
Release :
Nov 02, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo các đoàn tàu và đưa chúng đến đúng ga. Bạn có thể tách hai toa tàu được kết nối bằng cách nhấp vào liên kết giữa các toa. Nhấp vào công tắc để thay đổi đường đi của tàu.

Sử dụng chuột để kéo các đoàn tàu và đưa chúng đến đúng ga. Bạn có thể tách hai toa tàu được kết nối bằng cách nhấp vào liên kết giữa các toa. Nhấp vào công tắc để thay đổi đường đi của tàu.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,058 Phiếu bầu)
Release :
Nov 02, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để kéo các đoàn tàu và đưa chúng đến đúng ga. Bạn có thể tách hai toa tàu được kết nối bằng cách nhấp vào liên kết giữa các toa. Nhấp vào công tắc để thay đổi đường đi của tàu.

Sử dụng chuột để kéo các đoàn tàu và đưa chúng đến đúng ga. Bạn có thể tách hai toa tàu được kết nối bằng cách nhấp vào liên kết giữa các toa. Nhấp vào công tắc để thay đổi đường đi của tàu.

4.1 Rating Star
1,058
Phiếu bầu