Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rainbow Mechanic

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,689 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Dec 03, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào gương để lấy gương và đặt chúng vào mê cung để ánh sáng mặt trời chiếu tới lăng kính.

Nhấp vào gương để lấy gương và đặt chúng vào mê cung để ánh sáng mặt trời chiếu tới lăng kính.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,689 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Dec 03, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào gương để lấy gương và đặt chúng vào mê cung để ánh sáng mặt trời chiếu tới lăng kính.

Nhấp vào gương để lấy gương và đặt chúng vào mê cung để ánh sáng mặt trời chiếu tới lăng kính.

3.7 Rating Star
2,689
Phiếu bầu