Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Shaft

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(443 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Jun 18, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào mũi tên để thay đổi cách quả bóng sẽ di chuyển. Khi bạn nghĩ rằng mình đã làm đúng, hãy nhấn play để bắt đầu di chuyển. Khi các bức tường được đánh dấu, nhấp để lật chúng.

Nhấp vào mũi tên để thay đổi cách quả bóng sẽ di chuyển. Khi bạn nghĩ rằng mình đã làm đúng, hãy nhấn play để bắt đầu di chuyển. Khi các bức tường được đánh dấu, nhấp để lật chúng.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(443 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Giải phóng:
Jun 18, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp vào mũi tên để thay đổi cách quả bóng sẽ di chuyển. Khi bạn nghĩ rằng mình đã làm đúng, hãy nhấn play để bắt đầu di chuyển. Khi các bức tường được đánh dấu, nhấp để lật chúng.

Nhấp vào mũi tên để thay đổi cách quả bóng sẽ di chuyển. Khi bạn nghĩ rằng mình đã làm đúng, hãy nhấn play để bắt đầu di chuyển. Khi các bức tường được đánh dấu, nhấp để lật chúng.

3.9 Rating Star
443
Phiếu bầu