Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

ShapeMaze

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,744 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 19, 2023
Release:
Oct 13, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Use WASD or the Arrow Keys to move the ghost. Press SPACE to jump. Run to the other side of the screen to complete a maze. Avoid the traps and spikes as the maze continues to change shape!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển con ma. Nhấn SPACE để nhảy. Chạy sang phía bên kia của màn hình để hoàn thành một mê cung. Tránh bẫy và gai khi mê cung tiếp tục thay đổi hình dạng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,744 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 19, 2023
Release:
Oct 13, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Use WASD or the Arrow Keys to move the ghost. Press SPACE to jump. Run to the other side of the screen to complete a maze. Avoid the traps and spikes as the maze continues to change shape!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển con ma. Nhấn SPACE để nhảy. Chạy sang phía bên kia của màn hình để hoàn thành một mê cung. Tránh bẫy và gai khi mê cung tiếp tục thay đổi hình dạng!

4.1 Rating Star
3,744
Phiếu bầu