Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ship Loader

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(21,177 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jan 23, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để lấy hàng và đặt vào tàu. Giữ nút chuột của bạn để lấy và giữ hàng hóa.

Sử dụng chuột để lấy hàng và đặt vào tàu. Giữ nút chuột của bạn để lấy và giữ hàng hóa.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(21,177 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Giải phóng:
Jan 23, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để lấy hàng và đặt vào tàu. Giữ nút chuột của bạn để lấy và giữ hàng hóa.

Sử dụng chuột để lấy hàng và đặt vào tàu. Giữ nút chuột của bạn để lấy và giữ hàng hóa.

4.2 Rating Star
21,177
Phiếu bầu