Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sticky Friends

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(3,021 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2020

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Tập hợp tất cả bạn bè của bạn lại với nhau bằng cách di chuyển bên cạnh họ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Gắn kết tất cả bạn bè của bạn với nhau bằng cách di chuyển bên cạnh từng người. Nó sẽ gắn với bạn ở phía đó. Hãy cẩn thận vì đôi khi bạn sẽ muốn chúng ở bên trái hoặc bên phải của mình, nhưng những lúc khác, bạn cần lấy chúng từ trên cùng hoặc dưới cùng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(3,021 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2020

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Tập hợp tất cả bạn bè của bạn lại với nhau bằng cách di chuyển bên cạnh họ.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Gắn kết tất cả bạn bè của bạn với nhau bằng cách di chuyển bên cạnh từng người. Nó sẽ gắn với bạn ở phía đó. Hãy cẩn thận vì đôi khi bạn sẽ muốn chúng ở bên trái hoặc bên phải của mình, nhưng những lúc khác, bạn cần lấy chúng từ trên cùng hoặc dưới cùng.

3.6 Rating Star
3,021
Phiếu bầu