Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Subtraction Blast

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(6,078 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Đặt ngón tay của bạn trên 2 và 3 trên bàn phím của bạn. Đây là những phím bắn của bạn! Mục tiêu với con chuột của bạn.

Khi bạn bắn, bạn trừ đi những con số đó. Mục tiêu của bạn là đưa con số mục tiêu xuống CHÍNH XÁC bằng không. Nếu không, bạn sẽ nhanh chóng gặp rắc rối đấy!

Đối với các giai đoạn tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu di chuyển các ngón tay của mình đến các số cao hơn.

MẸO: Trò chơi này diễn ra nhanh... Bạn có thể muốn nghiên cứu các con số cho các giai đoạn để có thể suy nghĩ nhanh hơn! Bạn nghĩ những con số nào sẽ xuất hiện cho các giai đoạn khác nhau? Bạn có thể tìm ra điều này và nghiên cứu!

Đặt ngón tay của bạn trên 2 và 3 trên bàn phím của bạn. Đây là những phím bắn của bạn! Mục tiêu với con chuột của bạn.

Khi bạn bắn, bạn trừ đi những con số đó. Mục tiêu của bạn là đưa con số mục tiêu xuống CHÍNH XÁC bằng không. Nếu không, bạn sẽ nhanh chóng gặp rắc rối đấy!

Đối với các giai đoạn tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu di chuyển các ngón tay của mình đến các số cao hơn.

MẸO: Trò chơi này diễn ra nhanh... Bạn có thể muốn nghiên cứu các con số cho các giai đoạn để có thể suy nghĩ nhanh hơn! Bạn nghĩ những con số nào sẽ xuất hiện cho các giai đoạn khác nhau? Bạn có thể tìm ra điều này và nghiên cứu!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(6,078 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Đặt ngón tay của bạn trên 2 và 3 trên bàn phím của bạn. Đây là những phím bắn của bạn! Mục tiêu với con chuột của bạn.

Khi bạn bắn, bạn trừ đi những con số đó. Mục tiêu của bạn là đưa con số mục tiêu xuống CHÍNH XÁC bằng không. Nếu không, bạn sẽ nhanh chóng gặp rắc rối đấy!

Đối với các giai đoạn tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu di chuyển các ngón tay của mình đến các số cao hơn.

MẸO: Trò chơi này diễn ra nhanh... Bạn có thể muốn nghiên cứu các con số cho các giai đoạn để có thể suy nghĩ nhanh hơn! Bạn nghĩ những con số nào sẽ xuất hiện cho các giai đoạn khác nhau? Bạn có thể tìm ra điều này và nghiên cứu!

Đặt ngón tay của bạn trên 2 và 3 trên bàn phím của bạn. Đây là những phím bắn của bạn! Mục tiêu với con chuột của bạn.

Khi bạn bắn, bạn trừ đi những con số đó. Mục tiêu của bạn là đưa con số mục tiêu xuống CHÍNH XÁC bằng không. Nếu không, bạn sẽ nhanh chóng gặp rắc rối đấy!

Đối với các giai đoạn tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu di chuyển các ngón tay của mình đến các số cao hơn.

MẸO: Trò chơi này diễn ra nhanh... Bạn có thể muốn nghiên cứu các con số cho các giai đoạn để có thể suy nghĩ nhanh hơn! Bạn nghĩ những con số nào sẽ xuất hiện cho các giai đoạn khác nhau? Bạn có thể tìm ra điều này và nghiên cứu!

3.6 Rating Star
6,078
Phiếu bầu