Sundwich

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển bánh mì giữa các đĩa. Bạn có thể thêm các thành phần bằng cách lật bánh mì lên chúng. Mục tiêu của bạn là làm bánh sandwich chính xác như công thức trên bàn!

Lập kế hoạch đường đi của bạn và đảm bảo rằng bạn sắp xếp các nguyên liệu trên bánh mì theo đúng thứ tự.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển bánh mì giữa các đĩa. Bạn có thể thêm các thành phần bằng cách lật bánh mì lên chúng. Mục tiêu của bạn là làm bánh sandwich chính xác như công thức trên bàn!

Lập kế hoạch đường đi của bạn và đảm bảo rằng bạn sắp xếp các nguyên liệu trên bánh mì theo đúng thứ tự.

3.9 Rating Star
3,208
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển bánh mì giữa các đĩa. Bạn có thể thêm các thành phần bằng cách lật bánh mì lên chúng. Mục tiêu của bạn là làm bánh sandwich chính xác như công thức trên bàn!

Lập kế hoạch đường đi của bạn và đảm bảo rằng bạn sắp xếp các nguyên liệu trên bánh mì theo đúng thứ tự.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển bánh mì giữa các đĩa. Bạn có thể thêm các thành phần bằng cách lật bánh mì lên chúng. Mục tiêu của bạn là làm bánh sandwich chính xác như công thức trên bàn!

Lập kế hoạch đường đi của bạn và đảm bảo rằng bạn sắp xếp các nguyên liệu trên bánh mì theo đúng thứ tự.

3.9 Rating Star
3,208
Phiếu bầu