Tamachi Explosive Adventure

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên màu cam để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn vào nút mũi tên màu trắng để nhảy.

Nhảy lên một khối TNT để kích hoạt nó và nâng cấp. Khi bạn bắt đầu vụ nổ, các nền tảng sẽ biến mất từng cái một. Nhảy vào giữa chúng và ở trên không để bạn là người cuối cùng còn lại trên màn hình!

Nảy trên các khối TNT màu đỏ mang lại cho bạn một sự thúc đẩy nhỏ. Các khối TNT màu vàng tạo ra một lực đẩy rất lớn. Tránh gai và nhảy trên mây. Bạn cũng có thể nhảy tường bằng cách chạm lại vào bước nhảy trong khi chạm vào chúng.

Nhấn WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhảy lên một khối TNT để kích hoạt nó và nâng cấp. Khi bạn bắt đầu vụ nổ, các nền tảng sẽ biến mất từng cái một. Nhảy vào giữa chúng và ở trên không để bạn là người cuối cùng còn lại trên màn hình!

Nảy trên các khối TNT màu đỏ mang lại cho bạn một sự thúc đẩy nhỏ. Các khối TNT màu vàng tạo ra một lực đẩy rất lớn. Tránh gai và nhảy trên mây. Bạn cũng có thể nhảy tường bằng cách nhấn LÊN hoặc W một lần nữa trong khi chạm vào chúng.

4.5 Rating Star
14,126
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút mũi tên màu cam để di chuyển sang trái hoặc phải. Nhấn vào nút mũi tên màu trắng để nhảy.

Nhảy lên một khối TNT để kích hoạt nó và nâng cấp. Khi bạn bắt đầu vụ nổ, các nền tảng sẽ biến mất từng cái một. Nhảy vào giữa chúng và ở trên không để bạn là người cuối cùng còn lại trên màn hình!

Nảy trên các khối TNT màu đỏ mang lại cho bạn một sự thúc đẩy nhỏ. Các khối TNT màu vàng tạo ra một lực đẩy rất lớn. Tránh gai và nhảy trên mây. Bạn cũng có thể nhảy tường bằng cách chạm lại vào bước nhảy trong khi chạm vào chúng.

Nhấn WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhảy lên một khối TNT để kích hoạt nó và nâng cấp. Khi bạn bắt đầu vụ nổ, các nền tảng sẽ biến mất từng cái một. Nhảy vào giữa chúng và ở trên không để bạn là người cuối cùng còn lại trên màn hình!

Nảy trên các khối TNT màu đỏ mang lại cho bạn một sự thúc đẩy nhỏ. Các khối TNT màu vàng tạo ra một lực đẩy rất lớn. Tránh gai và nhảy trên mây. Bạn cũng có thể nhảy tường bằng cách nhấn LÊN hoặc W một lần nữa trong khi chạm vào chúng.

4.5 Rating Star
14,126
Phiếu bầu