Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Teddies and Monsters

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,385 Phiếu bầu)
Release :
Oct 09, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là hạ gục những con quái vật vào dung nham mà không làm tổn thương những chú gấu bông. Nhấp vào bên trong hộp màu đỏ, giữ nút và vẽ ảnh của bạn. Thu thập các ngôi sao bằng cách thực hiện nó trong ít lần chụp nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là hạ gục những con quái vật vào dung nham mà không làm tổn thương những chú gấu bông. Nhấp vào bên trong hộp màu đỏ, giữ nút và vẽ ảnh của bạn. Thu thập các ngôi sao bằng cách thực hiện nó trong ít lần chụp nhất có thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 28, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,385 Phiếu bầu)
Release :
Oct 09, 2014

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là hạ gục những con quái vật vào dung nham mà không làm tổn thương những chú gấu bông. Nhấp vào bên trong hộp màu đỏ, giữ nút và vẽ ảnh của bạn. Thu thập các ngôi sao bằng cách thực hiện nó trong ít lần chụp nhất có thể!

Mục tiêu của bạn là hạ gục những con quái vật vào dung nham mà không làm tổn thương những chú gấu bông. Nhấp vào bên trong hộp màu đỏ, giữ nút và vẽ ảnh của bạn. Thu thập các ngôi sao bằng cách thực hiện nó trong ít lần chụp nhất có thể!

4.2 Rating Star
1,385
Phiếu bầu